ODKRYCIE BRAM PUSTYNNEJ FORTECY SALOMONA

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 24 listopada 2017

„Salomon zaś odbudował Gezer i Dolne Bet-Choron, i Baalat, i Tamar na pustyni w ziemi judzkiej, także wszystkie miasta ze spichlerzami, jakie Salomon posiadał, i miasta dla wozów, i miasta dla konnicy, i to, co Salomon pragnął zbudować w Jeruzalemie i w Libanie, i w całej krainie, w której panował” – 1 Król. 9:17-19

W początkach listopada ogłoszono, że podczas wykopalisk w Parku Biblijnym Tamar na południu Izraela odkryto ruiny, które mogą być bramami Salomona. Paul Lagno, badacz Pisma Świętego i uczestnik pięciodniowych wykopalisk w Tamar, powiedział, że znalezisko to dostarcza dowodów biblijnego zapisu o władzy Judejczyków w Tamar.

„Biblia mówi, że Salomon wybudował fortecę na pustyni. Archeolodzy są przekonani, że odnaleźli strukturę z wszelkimi oznakami bramy Salomona – cechami charakterystycznymi dla ufortyfikowanego miasta. Uważają, że jest to twierdza zbudowana przez Salomona” – powiedział Paul Lagno.

Bramy zostały częściowo odsłonięte w 1995 r., podczas wykopalisk, które prowadzili dr Rudolph Cohen i dr Yigal Israel, ale ponieważ nie mogli dokończyć prac, zasypali je, by zachować zabudowania na przyszłość. Obecnie archeologowie prawdopodobnie po raz pierwszy dotarli do najniższej części bram.

„Pracujemy w bardzo starych częściach stanowiska archeologicznego” – mówi dr Tali Erikson-Gini z Izraelskiego Urzędu ds. Zabytków. „Dotarliśmy do miejsca, które można uznać za poziom ulicy przy bramie. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć coś, co wyjaśni proces tworzenia się osady i zabudowań podczas różnych okresów.”

Park Biblijny Tamar to jedno z najstarszych stanowisk archeologicznych w południowym Izraelu i jedyne miejsce w okolicy, jakie przedstawia całą historię archeologiczną od czasów Abrahama aż do współczesności. Znajduje się ono przy Szlaku Przypraw, na terenie, który miał ogromne znaczenie dla handlu.

Kuratorem parku jest chrześcijańska organizacja Blossoming Rose założona w 1983 r. przes dra DeWayne’a Coxona. Paul Lagno współpracuje z tą organizacją jako badacz Pisma Świętego od roku 2010, skupiając się szczególnie na pawilonie przedstawiającym model Przybytku.

Park staje się coraz popularniejszy wśród Izraelczyków i istnieje możliwość, że w przyszłości stanie się parkiem narodowym. „Wieści o tym miejscu się roznoszą i przybywają tu całe autobusy zwiedzających” – mówi Paul Lagno. Jego zdaniem znaleziska w Tamar rzucają światło na religię żydowską, a także na fundamenty wierzeń chrześcijańskich. „Każdy, kto związany jest z Blossoming Rose, uważa, że Bóg błogosławi Izrael, Żydów i naród izraelski, że teraz nadszedł czas łaski dla Izraela – z punktu widzenia historii i proroctwa” – dodaje Paul.


Archeolodzy sądzą, że znaleźli bramy pustynnej twierdzy Salomona


Wykopaliska w Tamar – widok z lotu ptaka


Wolontariusze na stanowisku archeologicznym


Na podstawie:
breakingisraelnews.com - Were Gates of Solomon’s Desert Fortress, Described in 1 Kings, Uncovered in Israel?

Następny | Poprzedni