RECYKLING WODY W IZRAELU

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 01 grudnia 2017

Oczyszczamy 85% ścieków – jesteśmy w tej dziedzinie liderem na światową skalę.

Jesteśmy w stanie tworzyć uprawy na południu naszego kraju dzięki wodzie, która pochodzi z tej oczyszczalni.

Recykling wody na potrzeby rolnictwa

Prof. Avi Shaviv, Wydział Budownictwa i Środowiska:

„Ta woda ma dla nas ogromne znaczenie na suchych terenach. Przy irygacji musimy korzystać z surowca, jakim są ścieki. Z naszych domów i mieszkań płyną one do oczyszczalni; wykorzystujemy 80-85% tych ścieków w rolnictwie – to najwyższy procent na świecie.”

Recykling wody do codziennego użytku

Meir Ben Noon, rzecznik Igudan:

„Odbieramy ścieki od dwu i pół miliona ludzi w naszym regionie, w centralnej części Izraela. Transportujemy je do Shafdan – jednej z największych oczyszczalni na świecie i 99,8% tej wody oczyszczamy w takim stopniu, że nadaje się do picia. Można ją pić, umyć się nią, albo wykorzystać w rolnictwie. 
Zbieramy wodę za pomocą grubych rur, które prowadzą do oczyszczalni. Oddzielamy części w stanie stałym i również poddajemy je recyklingowi, a do wody wpuszczamy mikroorganizmy. Żywią się one materiałem organicznym i oczyszczają wodę.”

Gal Shoham, Mekorot:

„Mamy w tym momencie wodę bardzo dobrej jakości, nadającą się do irygacji. Zbieramy ją w basenach. Wszystko to dzieje się dzięki unikatowej technologii, opracowanej tutaj, w Izraelu. Wodę tę wykorzystuje się we wszelkich uprawach na południu naszego kraju.”

Prof. Avi Shaviv, Wydział Budownictwa i Środowiska:

„Wierzymy, że doświadczenie, jakiego nabyliśmy w Izraelu, a także różne aspekty efektywności związanej z użyciem wody, z oszczędzaniem jej, z wytwarzaniem jej z nowych surowców – wszystko to może być przydatne w wielu częściach świata.

Następny | Poprzedni