Jom Kippur

by Momentmal

Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed PANEM oraz dwie pełne garści wonnego utłuczonego kadzidła i wniesie poza zasłonę.

I nasypie kadzidło na ogień przed PANEM, aby obłok kadzidła okrył przebłagalnię, która jest nad arką, aby nie umarł.

Potem weźmie z krwi tego cielca i pokropi swym palcem nad przebłagalnią ku wschodowi. Przed przebłagalnią będzie kropić tą krwią siedem razy swym palcem.

Księga Kapłańska 16:12-14
Droga

Przybytek Boga z ludźmi

Daniel Kaleta

Bóg mieszka w trzecim niebie. Ponad sklepieniem pierwszego nieba nad ludzkimi głowami znajduje się drugie niebo duchowego świata. Ono zaś ma jeszcze swoje niebiosa, w których dopiero mieszka Bóg, ale i one nie są wstanie objąć potęgi jego wszechobecności: “Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć” – modlił się Salomon (1 Król. 8:27). Mimo to, Bóg zapragnął mieć siedzibę w ludzkim obozowisku – zamieszkać razem ze swoim stworzeniem, by uczcić je obecnością własnej niezmierzonej chwały.

Spacery

Zagadkowa wypowiedź Jezusa o trzech dniach zawiera polecenie, by wiadomość tę oznajmić Herodowi. Jacyś „dobrzy przyjaciele”, chcąc zapewne pozbyć się nauczyciela z Galilei, ostrzegają Go o złych zamiarach króla. Jezus przekazuje przez nich zwrotną wiadomość, że Jego krótka działalność prowadzona jest w podróży dzisiaj i jutro, dopełni się zaś na trzeci dzień w Jerozolimie, gdyż tam giną Boży prorocy.

South

Lato czeka...

Ela Dziewońska

Zimna i mokra w tym roku wiosna sprawiła, że tęsknota za słońcem, ciepłem, ale i chłodną wodą w jeziorze jest większa, a perspektywa jakiegokolwiek  wyjazdu – szczególnie miła. Wprowadzam trochę ładu w domowe zdjęcia i właściwie mogłabym powiedzieć: wystarczy podróży, wrażeń, spotkań. Ale to zależy od każdego indywidualnie. Znam dużo osób, które więcej widziały, zobaczyły wiele ciekawych miejsc, znają tylu interesujących ludzi. Ale znam też takich, którzy poza swoją wieś, miasteczko, okolicę nie wystawili przysłowiowego nosa.

Lato czeka...

z każdej wędrówki wrócisz bogatym

Powroty

nie mów: Jak to jest, że dawne dni były lepsze

Poznawanie przestrzeni

w głąb oceanu i w głąb siebie

Życie z pasją. Pasja życia

Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie

Nie wiedziałam. Świat obok nas

... obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw ...

Złote miasto. Czas niepokoju

Jerozolima. Biografia

Z dziennika czasu zarazy

... nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu ...

Trudne pytania

... wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny

Marzenia

A to można  marzyć?

Zaufanie

Wszyscy dla wszystkich
East

Nazwa Szawuot, po hebrajsku „tygodnie”, odnosi się do siedmiu tygodni, jakie należało naliczyć od pierwszego dnia po świątecznym Szabacie paschalnym, 16 nisan, do Święta Żniw, przypadającego nazajutrz po siódmym tygodniu, czyli w dzień pięćdziesiąty. Do tego też nawiązuje chrześcijańska nazwa Pięćdziesiątnicy, wyliczanej na podobnej zasadzie, tyle że wedle innej formuły, przyjętej w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej.

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą

Będziesz obchodzić (...) Święto Żniw

Spór o Jerozolimę

prawo do sprawiedliwej obrony życia

Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)

ks. Nehemiasza 3:14

Uzdrowienie w Betezda

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (6)

Oskarżona o cudzołóstwo

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (5)

Zakończenie Ew. Marka, 1 List i Objawienie Ap. Jana

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (4)

1 List do Koryntian 15:51

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (3)

1 List do Tymoteusza 3:16

Warianty tekstowe Nowego Testamentu (2)

O autorze Kohelecie

(24) Księga Koheleta 12:9-14

Starość nie radość

(23) Księga Koheleta 12:1-8
North

Coraz więcej izraelskich pracowników akademickich i naukowców zdaje się uznawać, że pewne określone fragmenty mesjańskie są celowo pomijane w szabatowych czytaniach w synagogach. Znikły one z kanonu czytań tygodniowych ze względu na „mesjańskie konotacje”. Czyżby fragmenty te tak nieodparcie wskazywały na Jezusa, że rabini martwili się, iż Żydzi, słysząc te teksty, mogliby uwierzyć w Jezusa?

Sprawa pomijanych tekstów mesjańskich

Israel Heute, kwiecień 2021

500. rocznica Reformacji

365 Tage Reformation, Deutsche Bibelgesellschaft 2017

Nie tylko Maria

Komentarz Marcina Lutra

Pieśń Izajasza o winnicy

Wykucie prasy (część 4/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Zbudowanie wieży (część 3/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Przekopanie i oczyszczenie z kamieni (część 2/4)

Pieśń Izajasza o winnicy

Winnica na pagórku urodzajnym (część 1/4)

Kadzidło w przybytku

co to jest onycha?

Wiedza

Pleased to meet me | Więcej niż DNA

„Życiem dla mnie Jezus, a śmierć jest zyskiem mym”

Gdy Pan jest ze mną, nie lękam się wcale
West

© | ePatmos.pl